De er alle våre barn

«De er alle våre barn»

Konferanse


Sted:
Kristiansand, Thon Hotel Norge

Dato:
19. oktober - 21. oktober 2021

Nasjonal konferanse om problematisk og skadelig seksuell atferd

Velkommen
RVTS Sør har gleden av å invitere til den fjerde nasjonale konferansen om problematisk og skadelig seksuell atferd.

På hovedkonferansens første dag (20.okt) vil det overordnede tema være forebygging og avdekking av problematisk og skadelig seksuell atferd. På dag to (21. okt) setter vi fokus på gjenopprettende arbeid som kan redusere skadeomfanget og være til hjelp for barn og unge, deres familier og øvrig nettverk, samt tjenester og institusjoner, når slik atferd, eller bekymring for slik atferd, er avdekket.

I tilknytning til hovedkonferansen arrangerer vi prekonferanse 19. oktober, der vi setter fokus på de yngste barna, samt barn og unge med særskilte utfordringer, f.eks nedsatt kognitive evner og andre nevropsykiatriske sårbarheter som gjør dem ekstra risikoutsatt.

Vi inviterer også til konferansemiddag i hyggelige og rustikke lokaler på Torvet Bistro den 20.10 kl 19. Vi ser frem til gode samtaler, kunnskapsutveksling og nye bekjentskaper.

Bakgrunn for tema
Bekymring for barn og unge starter gjerne i barnas eksisterende arenaer. Dette kan være i barnehagen eller på skolen, på fritiden sammen med venner eller andre fritidsaktiviteter, eller i møte med ulike hjelpende instanser. Selv om barn og unge også kan meddele og videreformidle bekymring for seg selv eller andre, er voksenrollen det mest sentrale perspektivet med tanke på hvor ansvar skal legges. Vi må ha gode strukturer på tvers av instanser og tiltak, og dette forutsetter både kunnskap, samarbeid og trygghet, samt oversikt over egen rolle og eget handlingsrom.

I et forebyggingsperspektiv (både primær- og sekundærforebygging) er det sentralt å ta som utgangspunkt at de etablerte arenaene hvor barn og unge ferdes primært har andre hovedoppgaver enn å avdekke eller avhjelpe ulike bekymringer for barn, unge og familier. Dette kan sees på som en styrke, siden vi vet at trygge og forutsigbare settinger øker sannsynligheten for åpenhet om egen situasjon. Samtidig stiller det krav til hjelperen som befinner seg på disse arenaene, både til å fange opp, ivareta og ta videre det barnet forteller. Vi ønsker derfor fokus på fenomen- og rolleforståelse, og spesielt viktigheten av å være «en signifikant annen» for barn og unge.

Vårt ønske
Hovedmålsettingen for konferansen er å heve kompetansen om forebygging og avdekking av problematisk og skadelig seksuell atferd, samt sette fokus på tiltak som kan redusere skadevirkningene etter at slik atferd, eller bekymring for slik atferd, er avdekket. Et viktig formål med konferansen er også at deltakerne blir kjent og deler erfaringer med hverandre.
Vi ønsker at årets konferanse skal bidra med viktige innspill til en nasjonal satsning mot problematisk og skadelig og seksuell atferd.

Målgruppe
Konferansen er relevant for alle som jobber med barn, unge og voksne, om du jobber i det offentlige tjenesteapparatet eller er tilknyttet frivillig sektor. Prekonferansen er spesielt relevant for deg som jobber med barn og ungdom.

Foredragsholdere
Program er under utarbeidelse og vil legges ut på denne kurssiden så fort det er klart. Foredragsholdere som er bekreftet kan du se lenger nede på siden. 

Spørsmål om konferansen kan rettes til RVTS Sør
Praktiske spørsmål vedr påmelding og annet:
Kirsti Gilje, tlf 905 67143 eller mail: kirsti.gilje@rvtssor.no

Spørsmål vedr innhold på konferansen og annet:
Pernille Lavoll Baade, tlf 95947197 eller pernille.lavoll.baade@rvtssor.no
Espen Odden, tlf 97166564 eller espen.odden@rvtssor.no
Odd Kenneth Hillesund, tlf 99585342 eller odd.kenneth.hillesund@rvtssor.no

Overnatting

Vi kan tilby overnatting på Hotel Norge til kr 1195,- (evt. 1395,- for to i et rom). Overnatting bookes direkte hos hotellet med referanse «RVTS 201021» på epost: hotelnorge@olavthon.no

Forelesere


Amalie
Amalie StrangeAutoriseret psykolog og har arbeidet i JanusCentret siden september 2015

Anette
Anette BaadsgaardUddannet socialrådgiver med efteruddannelse i blandt andet mediation

Mimi  Strange
Mimi StrangeDirektør ved Januscentret i Danmark

Simon  Hackett
Simon HackettProfessor of Child Abuse and Neglect ved Durham University i England

Annika Wassberg
Annika WassbergDaglig leder ved BalansHVB i Sverige

Mari Elfving
Mari ElfvingSocialpedagog och har en steg 1-utbildning i KBT

Oddfrid Skorpe Tennfjord
Oddfrid Skorpe TennfjordPhd og psykologspesialist ved RVTS Midt

Eva Marina  Mørch
Eva Marina MørchPsykologspesialist ved V27, Bup Betanien i Bergen

Anja Emilie  Kruse
Anja Emilie KrusePhd og kriminolog, forsker ved NKVTS

Birgit Fidje
Birgit FidjeKlinisk sosionom og familieterapeut i ABUP og Tvers

Hege  Svegård
Hege SvegårdPsykologspesialist ved ABUP Arendal og TVERS

Kjersti  Draugedalen
Kjersti DraugedalenPhd-stipendiat og lærer i Tønsberg kommune

Christian Lunde-Hanssen
Christian Lunde-HanssenPsykologspesialist ved RVTS Øst/ Bufetat

Steinar  Hvål
Steinar HvålPsykologspesialist ved RVTS Vest

Cathrine  Eide
Cathrine EidePsykologspesialist ved RVTS Vest

Kenneth H. Rafaelsen
Kenneth H. RafaelsenSeksjonsleder Grov vold og seksuelle overgrep, Agder politidistrikt

Tirsdag 19. oktober

10:00
Velkommen og hei

10:15
Yngre barn med sexuella beteendeproblem. När ska vi vara oroliga och hur ska vi arbete?
Annika Wassberg, daglig leder for BalansHVB
Mari Elfving, socialpedagog ved BalansHVB

På denne prekonferansen vil Annika og Mari dele erfaringer med å arbeide praksisnært med de yngre barna, samt fasilitere dialog og prosess knyttet til deltakernes daglige arbeid.


12:00
Lunsj

13:00
Seksuel bekymrende adfærd og funktionsnedsættelse – viden og behandling
Mimi Strange, Direktør ved Januscentret
Amailie Strange, psykolog ved Januscentret

Hvad gør man som professionel, når der er uoverensstemmelse mellem biologisk alder og funktionsniveau hos et barn/en ung, og hvordan skal man forstå og afhjælpe seksuel bekymrende adfærd i en sådan kontekst? Direktør Mimi Strange vil præsentere den seneste viden fra JanusCentrets database om unge med udviklingshæmning og seksuel bekymrende adfærd, og psykolog Amalie Strange vil gennemgå Netværksforløb - en interventionsmetode særligt udviklet til denne målgruppe.

14:45
Samtale på scenen, ledet av RVTS Sør
Refleksjoner om dagens tema og prosess rundt bordene.
Hva ble du opptatt av i Mimi sitt innlegg?
Hva ble du opptatt av i Annika sitt innlegg?
Hva tar jeg med meg tilbake til min praksis?

15:15
Kort oppsummering og avslutning

15:30
Takk for i dag!

Onsdag 20. oktober

10:00
Velkommen ved Martin Mølsæter, Senterleder ved RVTS Sør

10:30
A continuum of behaviour and responses
Simon Hackett, Professor of Child Abuse and Neglect at Durham University.

Building on his continuum of harmful sexual behaviour framework, Simon will present an analysis of 510 recent reports of childhood harmful sexual behaviour made to one police authority in the UK over a twelve-month period. The importance of this data is that it represents behaviours across a wide range of age ranges and does not just report young people who are referred to specialised services. The aim will be to cast light on the full spectrum of harmful sexual behaviours of concern across childhood and to highlight the way in which such behaviours are managed in the community and the casework decisions taken. The presentation will highlight some of the ethical and practical questions raised in the cases. Simon will highlight how the effective management of such cases in the community can be enhanced through explicit attention to contextual issues.

11:15
Pause

11:35
Fra mine og dine til våre barn. Om fagfeltet i Norge i dag – med fokus på utvikling, felles forståelse og samarbeid
Oddfrid Skorpe Tennfjord v/RVTS Midt og Kjersti Draugedalen fra Tønsberg kommune.

Foredraget vil gi deg en oversikt over hvordan fagfeltet ser ut i Norge akkurat nå, og hva som er planene og drømmene for veien videre. To nye gratis ressurser vil også bli presentert; skoleveilederen og den nye nettsiden www.seksuellatferd.no.

12:20
Lunsj

13:20
Forebyggende- politiets hovedstrategi
Kenneth Rafaelsen, seksjonsleder Grov vold og seksuelle overgrep, Agder politidistrikt.

På forsommeren i år gikk politiet i Agder ut i media i samarbeid med overgrepsmottaket på Sørlandets sykehus. Hensikten var å advare foreldre om en trend vi ser blant ungdom. Innlegget til Rafaelsen vil forsøke å si noe om bakgrunnen for utspillet, og hvordan politiet i Agder ønsker å følge det opp. Han vil også kort presentere den nasjonale strategien «Forebygging og bekjempelse av internettrelaterte overgrep mot barn» som ble lansert i august i år.

13:40
Filmpremiere og faglig refleksjon

14:00
Pause

14:15
«Man kan inte lukta som en skunk»
Annika Wassberg og Mari Elfving fra BalansHVB i Sverige.

Unga med sexuella beteendeproblem. Hur ska vi tänka och vad hindrar professionella från att agera?
I denne forelesningen vil Annika og Mari fokusere på hvordan problematisk og skadelig seksuell atferd hos unge krever en helhetlig tilnærming.
Presentere Program for Socialtjänesten i Sverige.

15:00
Pause

15:15
Hvordan bli god på digisex?
Christian Lunde-Hanssen v/Bufetat/RVTS Øst, Steinar Hvål og Cathrine Eide v/RVTS Vest.

For mange voksne er digital sex noe nytt. For ungdom er det en naturlig arena for seksuell utforskning. Digital sex handler om å bruke digitale medier for å oppnå seksuell nytelse. Tematikken er stor og strekker seg fra for eksempel sexting, flørting og porno til grooming og utnyttelse. Omfanget og rekkevidden har vesentlige implikasjoner på både individ- og samfunnsnivå. RVTS har som mandat å jobbe for å støtte profesjonelle med å forebygge seksuelle overgrep og jobber bredt med tematikken. I dette foredraget fokuserer vi på barn og ungdom som mottakere og aktører i den digitale sexen.

Hva kan vi kan gjøre for å forebygge eller stoppe grenseoverskridende eller skadelige seksuelle handlinger digitalt? Hva er tingenes tilstand i Norge 2021?

I presentasjonen vil vi vise hvordan to ulike verktøy – «Play it Right» og «PROFESOR» - kan bidra til å trygge voksne i deres støtte til barn og ungdom som skal utvikle en sunn seksualitet, også digitalt.

16:00
Kort avslutning

19:00
3- retters middag på Torvet bistro

Torsdag 21. oktober

09:00
Velkommen

09:15
Case closed, then what? Recidivism, desistance and life course trajectories of young people with harmful sexual behaviours
Simon Hackett, Professor of Child Abuse and Neglect at Durham University .

Simon will present findings from a study of long-term outcomes for young people with harmful sexual behaviours and their families. The study, conducted with colleagues at Durham and Huddersfield Universities, followed up a group of young people between 10 and 20 years since the initial identification of their sexual behaviour problems. Using in-depth, narrative interviewing with these former service users, their carers, parents and professionals, the researchers sought to understand how young people’s lives were shaped by their harmful sexual behaviours through childhood and into adulthood and what factors contributed to both positive and negative outcomes. Simon will discuss some of the major themes arising from the research, including former service users’ views on the degree to which professionals supported them and how the professional system and interventions can be improved.

10:00
Pause

10:15
Når grenseoverskridende seksuell atferd skjer mellom søsken
Eva Mørch, psykologspesialist og leder ved Ressursenheten V27, (Bup Betanien Sykehus i Bergen)

Hva gjør vi når utsatt og utøver bor under samme tak?
Slike saker utfordrer i stor grad familiesystemet, men også hjelpesystemene. Internasjonalt er det en økende bevissthet rundt SSA som skjer mellom søsken, og dette foredraget har fokus på hva som kjennetegner slike grenseoverskridelser, helsemessige implikasjoner og hvordan alle parter kan bli ivaretatt på en god måte.
Avslutningsvis vil V27s påbegynte prosjekt med metoden «gjenopprettende arbeid» bli presentert.

11:00
Pause

11:15
Mediation i sager hvor begge parter er børn/unge
Mimi Strange og Anette Baadsgaard v/ Januscentret.

Mediation er et meget planlagt og styret møde mellem to parter, den krænkede og den krænkende part. Mediation indgår som udgangspunkt som en del af et terapeutisk forløb.
Oplægget vil gennemgå JanusCentrets erfaringer med denne metode anvendt i forhold til børn/unge.
Forudsætninger for anvendelse af metoden, forberedelse, afholdelse og opfølgning på mediation vil blive belyst. Forberedelse af både børn og deres forældre til mediationsmødet vil blive beskrevet samt caseexempler.

12:15
Lunsj

13:15
Produktiv friksjon? Betydningen av sosiale responser i (unge) menns fortellinger om seksuelle krenkelser de selv har begått
Anja Emilie Kruse, kriminolog ved NKVTS.

I dette foredraget vil kriminolog Anja Emilie Kruse presentere resultater fra sitt doktorgradsprosjekt, fullført i 2020, om hvordan menn som har krenket andre seksuelt forstår og forsøker å skape mening i sine egne handlinger. Gjennom analyser av deres fortellinger - deres narrativer - setter hun søkelys på hvordan responser fra andre former og omformer mennenes forståelser av handlingene sine og av seg selv. Hun viser at endringsprosesser er noe som ikke bare finner sted i terapirommet. Et annet viktig funn er hvordan andres kritiske, men samtidig respektfulle blikk bidrar til at mennene finner noen svar på et spørsmål som er sentralt for dem - nemlig hvorfor de gjorde som de gjorde.

14:00
Pause

14:15
TVERS - et tverrfaglig tilbud til familier
Birgit Fidje og Hege Svegård fra TVERS.

TVERS er et tilbud om psykologisk behandling til familier hvor barn eller ungdom har begått seksuelle overgrep og/eller har vist andre former for bekymringsfull seksuell atferd. Behandlingen tar utgangspunkt i familien.

14:45
Avslutning og oppsummering

15:00
Vel hjem!